GRAPHCHEF

Privacyverklaring

Doel van verwerking

Graphchef verwerkt jouw persoonsgegevens met het volgende doel:

Wettelijke grondslag t.b.v. verwerking

Graphchef verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

 • Toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft altijd het recht om de gegeven toestemming voor verwerking in te trekken.
 • De verwerking van persoonsgegevens is nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • De verwerking van de persoonsgegevens is nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • De verwerking van de persoonsgegevens is nodig voor het vervullen van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om te zorgen voor de volgende gerechtvaardigde belangen van Graphchef of van een derde:
 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
 • Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het opbouwen van een contacthistorie.Verstrekking van persoonsgegevens door jou als betrokkene
 • Je bent niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Graphchef.
 • Analyseren en verzamelen van statistieken t.b.v. optimalisatie van de website;
 • Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het opbouwen van een contacthistorie.

Indien je persoonsgegevens niet aan Graphchef verstrekt, dan kunnen wij bijvoorbeeld geen contact met u opnemen of functioneert onze website op bepaalde vlakken minder goed.

Soorten persoonsgegevens

Graphchef verkrijgt diverse persoonsgegevens uit onder andere de volgende bronnen:

 • Het contactformulier op onze website
 • Diverse analyse en tracking tools als Google AnalyticsDit betreffen zowel openbare als afgesloten bronnen.Ontvangers van jouw persoonsgegevensGraphchef zal jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. Tenzij anders is vermeld op de locatie waar wij de gegevens opvragen.Doorgeven van persoonsgegevens aan een internationale organisatieJouw persoonsgegevens kunnen door Graphchef worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. De landen waaraan Graphchef uw persoonsgegevens doorgeeft zijn onder andere Ierland en de Verenigde Staten.
  Voor de doorgifte van de persoonsgegevens naar eerdergenoemde landen zijn de volgende waarborgen getroffen:
 • Er zijn voor deze organisaties een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van toepassing;
 • De organisatie waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven is aangesloten bij het Privacy Shield;
 • Er gelden bindende bedrijfsvoorschriften die zijn gekeurd door de privacy toezichthouder(s);
 • Er zijn onderling goedgekeurde standaardbepalingen gesloten.Meer informatie hieromtrent kan worden opgevraagd door schriftelijk contact op te nemen met Graphchef. Verderop in dit privacy policy zijn onze contactgegevens te vinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Graphchef hanteert diverse criteria de duur waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen:

 • Aard van de persoonsgegevens
 • De mogelijkheid tot het verwijderen ervanRechten van betrokkenenJe hebt het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Tevens heb je het recht om een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking. Als betrokkene heb je het recht om de gegevens die je aan Graphchef verstrekt, in een voor een machine leesbare en gangbare vorm terug te krijgen.ContactgegevensVoor vragen omtrent dit privacy policy en de verwerkingen ervan, kun je contact met ons opnemen middels onderstaande gegevens.
  Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, ofwel beperking en bezwaar kan je schriftelijk per post indienen.

Bij dergelijke verzoeken kunnen wij je om identificatie vragen. Graphchef
Begoniastraat 30
8922 EG Leeuwarden

info@graphchef.nl

06 – 21 19 12 50

 

Klachten

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van Graphchef, neem dan contact op met Graphchef met meneer J. Van der Veen. Daarnaast heb je als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit